Екипът

Екипа се управлява от д-р Калин Николов Василев – дентален лекар с 20+ годишна практика в областта на общата стоматология.

Завършил е стоматология в Медицински Университет-София през 1997 г. Има стаж като участъков стоматолог в ЕлинПелинска община около 3 години след завършването си, стаж в МСЦ-Медива, кратка практика като преподавател в Медицински колеж “Йорданка Филаретова”-зъботехнически отдел, и други частни кабинети.Собствена практика открива през 1999 г. в комплекс Люлин 6, а през 2008 регистрира втори кабинет в Люлин-център, бл.789, като естествено продължение на професионалната си кариера .д-р Василев непрекъснато усъвъшенствува своите познания в денталната медицина ,като винаги търси успешни механизми за прилагането им в Българските пазарни условия. Има 50+ сертификата от курсове за най-съвременните концепции в стоматологиятя.

д-р Богдана Николаева Стойкова
Завършила МУ-София през 2013г. Преминала е следдипломни курсове в областта на Естетична стоматология, Терапия и Дентални алайнери. Има интереси към Детската дентална медицина и Протетиката.

м.с Мариана Василева е основния и първи помощник в кабинета.

Тя е с над 35 год.практика като стоматологична сестра и е работила дълги години в ОСП към Окръжна болница с много именити други зъболекари в Софийската дентална общност.Тя също е посещавала много квалификационни курсове за сестри и притежава абсолютна правоспособност да упражнява професията си.