Екипът

Екипа се управлява от д-р Калин Николов Василев – дентален лекар с 12 годишна практика в областта на общата стоматология.

Завършил е стоматология в Медицински Университет-София през 1997 г.Има стаж като участъков стоматолог в ЕлинПелинска община около 3 години след завършването си,стаж в МСЦ-Медива, кратка практика като преподавател в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“-зъботехнически отдел, и други частни кабинети.Собствена практика открива през 1999 г. в комплекс Люлин 6,а през 2008 регистрира втори кабинет в Люлин-център ,бл.789,като естествено продължение на професионалната си кариера .д-р Василев непрекъснато усъвъшенствува своите познания в денталната медицина ,като винаги търси успешни механизми за прилагането им в Българските пазарни условия.

 

м.с Мариана Василева е основния и първи помощник в кабинета.

Тя е с над 30 год.практика като стоматологична сестра и е работила дълги години в ОСП към Окръжна болница с много именити други зъболекари в Софийската дентална общност.Тя също е посещавала много квалификационни курсове за сестри и притежава абсолютна правоспособност да упражнява професията си.