Детска стоматология

Съветвам Ви, когато децата Ви навършат една годинка да посетят за първи път дентален кабинет .Повечето деца имат нормално никнене на зъбите. Въпреки това, някои може да имат проблеми като забавен пробив, проблем с кърменето или мекотъканен проблем. Ранната диагностика е важна, тъй като тези бебешки зъби са най-важно да се осигури пространство за по-късно пробиващите постоянни зъби.