Диагностични процедури

Дигитална рентгенова диагностика-дигитална сегментна рентгенография със портативен апарат и сензор. Този вид диагностика е 7 пъти по-безвреден от стандартната рентгенография с обикновен апарат и филм. Тук снимката излиза веднага и на компютър, където се съхранява.

 

 

Видео диагностика – имаме и интраорална камера и пациента веднага може да наблюдава хода на лечението.

 

Апекслокация – измерва се сточност до няколко стотни от милиметъра дължината на кореновия канал,за да се проведе адекватна обработка на кореновия канал и да се запълни с точност без препресване.

 

Електроодонтодиагностика /проверка на виталитет на зъба/ – особено важно,за да се проследи ефекта от травми върху зъбите или вследствие на някакво лечение