Избелване на зъбите

Избелването на зъбите е технология ,при която се премахване или се намалява промяна в цвета на короната на зъбите ,чрез от използването на избелващ агент като карбамид пероксид. Избелване може да се направи в едно посещение(кабинетно избелване) или също така може да се прави до една седмица(домашно избелване).