Технически средства и консумативи

Кабинетите разполагат със съвременна и модерна апаратура. Кабинета в Люлин център разполага с последно поколение юнит-Sirona C8 със специален магнитен подглавник, спомагащ по-добрата адаптация на пациента към лечебния процес. Накрайниците са нови и изработени от специални материали и с вградено осветление, което допринася за по-комфортната обработка на зъбните тъкани. Ултразвуковият накрайник за почистване на зъбния камък е изключително нежен спрямо венците и зъбите, но е безкомпромисен спрямо отлаганията.